Affärsidé

"ProJobs affärside är att genom återförsäljare tillhandahålla funktionella och ergonomiskt riktiga arbetskläder och tillbehör av högsta kvalitet. Genom god design, funktionella lösningar och att vi alltid sätter användaren  i centrum, vill vi skapa den bästa totallösningen för både användaren och dennes arbetsgivare"