Milieu en Ethiek

Wij werken voor de mensen die voor ons werken

We hebben de mogelijkheid om een verschil te maken in onze wereldwijde operaties.
Projob maakt deel uit van de New Wave Group.
New Wave Group werkt voortdurend aan sociale en ecologische duurzaamheid onder de term CRS (Corporate Social Responsibility). Als klant, ondersteunt u deze belangrijke uitdaging.

Milieu

New Wave Group heeft twee kernstrategieën om de milieu impact te verkleinen en onze broeikasgasuitstoot te verminderen. Om te beginnen moeten we invloed uitoefenen op de transportbedrijven waarmee we werken. Door ons aan te sluiten bij de “Clean Shipping Index” willen we de rederijen ertoe aanzetten schonere schepen te gebruiken, door een rangschikking op te stellen van de best presterende schepen. Onze bedrijvengroep werkt samen met sommige van de grootste transportbedrijven op de markt, die allemaal milieuprogramma’s ingevoerd hebben voor hun activiteiten. Ten tweede streven we er permanent naar onze interne logistiek en werkmethodes te verbeteren. Binnen onze groep combineren we de transportopdrachten zo veel mogelijk. Dat is niet alleen beter voor het milieu, het helpt ons ook onze activiteiten te stroomlijnen.
Om meer te vernemen over onze inspanningen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neem een kijkje op: www.nwg.se

Wij houden van duurzame producten

Wij geloven in klassiek design en kwaliteitsproducten, een concept dat nooit uit de mode gaat. Kwaliteit is een prima manier om langdurig gebruik en duurzame consumptie te garanderen.
Het is van zeer groot belang voor de New Wave Group dat producten veilig zijn en geen gevaarlijke stoffen bevatten. Wij zijn lid van de Swedish Chemicals Group en ontvangen zo de recentste informatie over wetgevende initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van chemische stoffen. Op basis van deze informatie kunnen wij actief werken aan het verminderen en vervangen van de chemische stoffen die we gebruiken, in overeenstemming met de beste beschikbare technieken. Al onze leveranciers  moeten voldoen aan
de vereisten in onze Restricted Substance List. Die lijst is opgesteld conform wettelijke voorschriften als REACH, maar houdt ook rekening met sectornormen en -aanbevelingen. Onze vereisten zijn dan ook vaak strenger dan de toepasselijke wetgeving.